Перехід платника ЕН з другої групи до третьої
Перехід платника ЕН з другої групи до третьої

ФОП, друга група, кількість працівників стала понад 10 осіб, у зв'язку з чим було ухвалено рішення перейти до третьої групи. У податковій інспекції мене повідомили, що для переходу до третьої групи платників ЄП перевищення кількості працівників недостатньо, слід також показати дохід понад мільйон гривень.
Умовою перебування суб'єкта підприємницької діяльності у другій групі платників єдиного податку є сукупність декількох чинників: це і обсяг доходу в межах 1 000 000 грн, і кількість найманих працівників у межах 10 осіб, і певні обмеження щодо видів діяльності (пп. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ).
Згідно з пп. 6 пп. 298.2.3 ст. 298 ПКУ, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків та зборів, визначених ПКУ, у разі перевищення чисельності фізосіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому допущено таке перевищення. Тобто у разі перевищення чисельності працівників, установленої для другої групи платників єдиного податку, Кодексом передбачено не перехід до третьої групу платників ЄП, а перехід на загальну систему оподаткування в обов'язковому порядку. Свідоцтво платника єдиного податку такого суб'єкта анулюється податковим органом в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено перевищення (пп. 5 п. 299.15 ст. 299 ПКУ).
Законом України №4834-VI від 24.05.2012 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення деяких податкових норм», який набрав чинності 01.07.2012 р., статтю 298 ПКУ доповнено підпунктом 298.1.5 такого змісту: «За умови дотримання платником єдиного податку вимог, установлених цим Кодексом для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до органу Державної податкової служби не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, анулюється свідоцтво платника ПДВ у порядку, встановленому цим Кодексом». Тому Ви маєте право перейти до третьої групи платників ЄП добровільно, подавши заяву в передбачені законом терміни. Щоб уникнути проблем із податковими органами, рекомендуємо не збільшувати кількості працівників (понад 10 осіб) до переходу до третьої групи.