Новини
Для отримання свідоцтва «спрощенця» не потрібно довідок, дозволів та договорів

Платник податків, який бажає обрати або перейти на спрощену систему оподаткування чи внести зміни до свідоцтва платника єдиного податку має подати до органів ДПС лише відповідну заяву.
При подачі суб’єктами господарювання – фізичними особами заяв про застосування спрощеної системи оподаткування не передбачено законодавством подання інших документів (довідок, дозволів, договорів, тощо).
Таким чином, платник податків, який бажає обрати або перейти на спрощену систему оподаткування чи внести зміни до свідоцтва платника єдиного податку має подати до органів ДПС лише відповідну заяву.
Свідоцтво платника єдиного податку видається органом державної податкової служби безкоштовно протягом 10 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви.
Разом з тим, зазначаємо, що для новостворених платників, які обирають спрощену систему оподаткування, свідоцтво видається у день отримання органом ДПС заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.
Крім того, звертаємо увагу, що термін сплати авансових платежів для платників 1 та 2 групи за січень закінчується 20 січня 2013 року, при цьому для даної категорії підприємців ставка єдиного податку становить в межах від 1% до 10% (перша група) та в межах від 1% до 20% (друга група) мінімальної заробітної плати.
Зокрема наголошуємо, що з 1 січня 2013 року розмір мінімальної заробітної плати становить 1147 грн.
Нагадаємо, що Указом Президента України від №726/2012 від 24.12.2012 утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової служби України та Державної митної служби України, поклавши на Міністерство, що утворюється, функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Обмеження видів діяльності для другої групи платників єдиного податку

Відповідно до п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI, зі змінами та доповненнями, суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку, зокрема:
друга група — фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у т. ч. побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
— не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
— обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи — підприємці належать тільки до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, установленим для третьої групи.
Тобто платники єдиного податку другої групи не мають права здійснювати господарську діяльність з надання послуг, у т. ч. побутових, юрособам — неплатникам єдиного податку, проте обмеження продажу товарів платниками єдиного податку другої групи юрособам законодавством не передбачено.
Щодо зазначеного питання наказом ДПС України від 15.02.2012 р. №121 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо формування витрат за операціями з фізичними особами — підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування.

«Податкова відпустка» для підприємців на єдиному податку: роз'яснюють податківці

Податківці роз'яснили, коли спрощенець, який має найманого працівника, може скористатись «податковою відпусткою»
Фізична особа-платник єдиного податку (друга група) може скористатися правом на відпустку, якщо має одного найманого працівника, який перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами або у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку (із обов’язковим зазначенням у заяві на отримання відпустки відомостей про перебування в декретній відпустці такого найманого працівника).
Нагадаємо, що відповідно до п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу України фізичні особи-платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
При цьому пп. 291.4.1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу передбачено, що при розрахунку загальної кількості осіб, що є у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

Перехід платника ЕН з другої групи до третьої

ФОП, друга група, кількість працівників стала понад 10 осіб, у зв'язку з чим було ухвалено рішення перейти до третьої групи. У податковій інспекції мене повідомили, що для переходу до третьої групи платників ЄП перевищення кількості працівників недостатньо, слід також показати дохід понад мільйон гривень.
Умовою перебування суб'єкта підприємницької діяльності у другій групі платників єдиного податку є сукупність декількох чинників: це і обсяг доходу в межах 1 000 000 грн, і кількість найманих працівників у межах 10 осіб, і певні обмеження щодо видів діяльності (пп. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ).
Згідно з пп. 6 пп. 298.2.3 ст. 298 ПКУ, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків та зборів, визначених ПКУ, у разі перевищення чисельності фізосіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому допущено таке перевищення. Тобто у разі перевищення чисельності працівників, установленої для другої групи платників єдиного податку, Кодексом передбачено не перехід до третьої групу платників ЄП, а перехід на загальну систему оподаткування в обов'язковому порядку. Свідоцтво платника єдиного податку такого суб'єкта анулюється податковим органом в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено перевищення (пп. 5 п. 299.15 ст. 299 ПКУ).
Законом України №4834-VI від 24.05.2012 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення деяких податкових норм», який набрав чинності 01.07.2012 р., статтю 298 ПКУ доповнено підпунктом 298.1.5 такого змісту: «За умови дотримання платником єдиного податку вимог, установлених цим Кодексом для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до органу Державної податкової служби не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, анулюється свідоцтво платника ПДВ у порядку, встановленому цим Кодексом». Тому Ви маєте право перейти до третьої групи платників ЄП добровільно, подавши заяву в передбачені законом терміни. Щоб уникнути проблем із податковими органами, рекомендуємо не збільшувати кількості працівників (понад 10 осіб) до переходу до третьої групи.

Для звільнення від сплати податку на час хвороби треба подати копію лікарняного до ДПІ

Якщо підприємець на єдиному податку (перша група) захворів, чи потрібно писати заяву до податкової інспекції про звільнення від сплати єдиного податку?
Згідно з пп. 295.5 ПКУ платники єдиного податку першої та другої групи, які не використовують працю найманих працівників, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також на період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності.

Перша група єдиного податку - не для магазину на території ринку

До І групи платників єдиного податку відносяться підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках.
Згідно з п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до першої групи платників єдиного податку відносяться фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень.
Згідно з п. 1.8 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 12-торг «Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них», затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 26.07.2005 № 209, торгове місце – площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (вагів, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо. До торгових місць на ринках не належать магазини та об’єкти ресторанного господарства.
Таким чином, фізична особа – підприємець, яка здійснює роздрібний продаж товарів в магазині, що розташований на території ринку, не може бути платником єдиного податку першої групи.